top of page

CENTRUM VOOR ONCOLOGISCH ONDERZOEK

Onderzoek voor het leven

DE JUISTE BEHANDELING

VOOR DE JUISTE PATIËNT

OP HET JUISTE MOMENT

Onze missie is om de noden van kankerpatiënten aan te pakken
door de gepersonaliseerde behandelingen van morgen te ontwikkelen.

Naar een wereld zonder kanker? Doe een gift en bepaal mee de toekomst.

BRENG GENEZING BINNEN HANDBEREIK

STEUN ONS KANKERONDERZOEK

CORE verricht baanbrekend onderzoek om het leven van de kankerpatiënten te verbeteren.

Om kankerpatiënten beter en sneller te kunnen helpen, hebben wij uw steun nodig.

Resistentie aan therapie doorbreken

Een belangrijke hindernis in de behandeling van kankerpatiënten is resistentie, zowel vanaf het begin als na verloop van tijd tijdens de therapie. Het overwinnen van deze resistentie zal een cruciale stap voorwaarts zijn om het genezingspercentage te verhogen. Bij CORE onderzoeken we verschillende resistentiemechanismen en hoe deze kunnen worden aangepakt.

 

De impact van CORE

Onze inspanningen hebben reeds bijgedragen aan het veranderen van de standaard behandeltherapie voor patiënten, bijvoorbeeld voor asbestgerelateerde kanker of mesothelioom. Hier identificeerden onze onderzoekers de expressie van bepaalde eiwitten op kanker- en immuuncellen die nu het doelwit vormen van recent goedgekeurde eerstelijnstherapie voor deze patiënten.

Celtherapie met natuurlijke killers

Een belangrijk onderdeel van ons onderzoek naar immuuntherapie richt zich op een specifieke groep immuuncellen, de zogenaamde natuurlijke killercellen. De functie van deze cellen is om virusgeïnfecteerde cellen en tumoren op te sporen en te doden. We analyseren waarom deze cellen niet meer werken in tumoren en hoe we dit kunnen voorkomen. Daarnaast bewapenen we deze natuurlijke killercellen met specifieke eiwitten die hen in staat stellen tumoren nog beter te herkennen en te doden.

 

De impact van CORE

Wij ontwikkelen als eerste in België een gewapend natuurlijke killercel product volgens de normen die vereist zijn voor klinisch gebruik. Vervolgens willen we hier patiënten mee gaan behandelen.

Patiënten nabootsen in het lab

Met restweefsel van standaard chirurgie, maken wij de tumoren van kankerpatiënten na in ons laboratorium tot zogenaamde tumor organoiden die we kunnen kweken in plastic schalen. Deze innovatieve kankermodellen maken het onderzoek correcter, wat de kans op doorbraken verhoogt. Een van onze doelen hier is om beschikbare medicijnen te testen op deze tumor organoiden  in het lab om vervolgens de oncologen te informeren over de behandelingen waarop de patiënt wel, en niet, zal reageren.

De impact van CORE

Wij hebben deze tumor organoïden gekoppeld aan een platform voor high-throughput screening om tegelijkertijd een reeks medicijnen te testen. Resultaten worden bekomen via een beeldvormings-platform met geïntegreerde, zelf ontwikkelde  in-house ontwikkelde AI-analyses. Tesamen maakt dit ons een wereldwijde koploper in dit veld. 

Onze focus en sterktes beschreven in drie onderzoekspijlers.

Deze pijlers onderzoeken wij op verschillende kankertypes.

Naast deze huidige negen kankertypes includeren wij nog andere types om patiënten in het lab van te maken voor toekomstig onderzoek.

CENTRUM VOOR ONCOLOGISCH ONDERZOEK

Het Centrum voor Oncologisch Onderzoek, ofwel CORE, is onderdeel van de Universiteit Antwerpen. Het vormt de grootste hub voor oncologisch onderzoek in Antwerpen, onder leiding van prof. Filip Lardon en prof. Evelien Smits. Wij voeren baanbrekend onderzoek uit naar nieuwe kankertherapieën, detectiemethoden voor kanker en de biologie van kanker op een fundamenteel, translationeel en klinisch niveau. Dit betekent dat we nieuwe inzichten onthullen en deze onderzoeken in een therapeutische context met het doel om ze naar de kliniek te brengen. Op deze manier maken wij een verschil voor de kankerpatiënten van vandaag en morgen. Onze doelstellingen worden verwezenlijkt door een interdisciplinair team van getalenteerde en hardwerkende mensen, bestaande uit artsen, biomedici, (bio)chemici, biologen, bio-informatici en laboranten.

Hoor je het liever van onze professoren? Bekijk dan de video hieronder.

Ons onderzoek wordt voornamelijk uitgevoerd op Campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen in Wilrijk. Het gebouw waarin ons laboratorium is gehuisvest, ligt vlak naast het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Ben je benieuwd hoe het onderzoekslaboratorium van CORE eruit ziet? Loop er eens in rond in de virtuele rondleiding via de knop hieronder. 

Het onderzoek in CORE wordt uitgevoerd met het welzijn van de patiënt als einddoel, in lijn met onze missie. Hiervoor werken we intensief samen met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Zo zijn we verbonden met verschillende afdelingen uit het UZA, waaronder Oncologie en Pathologie evenals het Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen en het University Center for Clinical Research Antwerp.

Prof. Hans Prenen, diensthoofd UZA Oncologie, legt hieronder uit hoe patiënten zelf bijdragen aan onderzoek en waarom de intensieve samenwerking tussen CORE en UZA een uniek voordeel is voor zowel de patiënt als het onderzoek.

Voor en met patiënten

Events met lotgenotengroepen

Wij nodigen regelmatig lotgenotengroepen uit in onze faciliteiten om hen kennis te laten maken met onze verscheidene projecten. In de eerste plaats maken we hen graag bewust van lopend onderzoek aangaande hun ziekte. Daarnaast is dit voor ons een leerrijk moment waarop we feedback krijgen van patiënten en zo hun noden en wensen beter kunnen begrijpen. Dit zorgt steevast voor aangename bijeenkomsten en discussies, leerzaam voor alle deelnemers. Waar mogelijk eindigen we de avond met een bezoek in ons laboratorium om de lotgenoten een meer klare kijk te bieden in hoe de genezing van morgen wordt onderzocht.

Patiënten adviescommissie

In 2021 heeft CORE samen met drie andere diensten van UZA en UAntwerpen de Patiëntenadviescommissie voor Oncologie van UZA-UAntwerpen opgericht. Hier vragen wij de patiëntenleden om hun advies op onze projectideeën en lopende projecten. Wij vinden het belangrijk dat patiënten, waar we ons onderzoek voor doen, projecten mee vorm kunnen geven vanuit het standpunt van een ervaringsdeskundige. Dit zorgt ervoor dat ons onderzoek niet enkel wetenschappelijk, maar ook maatschappelijk wordt afgetoetst met de noden van kankerpatiënten.

Wenst u meer informatie of zou je graag zelf deel uitmaken van de commissie? Klik hier.

Heeft u hierover vragen? Stuur een mail via patientencommissie@uza.be.

Kankercongres

Elk jaar organiseren wij samen met CRIG (Gent), Stop Darmkanker en Beautiful after Breast Cancer het Kankercongres. Tijdens deze dag brengen experten een helder overzicht van de nieuwste ontwikkelingen rond kankeronderzoek, preventie, screening, diagnose en behandeling. Met het congres mikken we op de brede interesse en aanwezigheid van onderzoekers, artsen, zorgexperten, studenten, patiënten en sympathisanten. De sprekers geven duidelijke en informatieve presentaties (in het Nederlands), bestemd voor een breed doelpubliek. Bovendien kan je tijdens de interactieve meet-the-expertsessies als deelnemer terecht met al je vragen rond borstkanker, darmkanker, onderzoek & klinische studies, en (na)zorg voor de patiënt.

 

Meer informatie op Kankercongres | Kanker, van onderzoek tot hoop.

Als kankeronderzoekers hechten wij in CORE veel waarde aan de patiëntengemeenschap en de samenleving als geheel. Enerzijds beogen we de situatie van kankerpatiënten te verbeteren, anderzijds zijn patiënten ervaringsdeskundigen die zelf een onschatbare kennis meedragen. Het is daarom belangrijk voor ons om contact te leggen met hen en met u. Dit gaat over het informeren van mensen, het betrekken van patiënten in onze projecten, evenals het leren van patiënten. Bekijk hier op welke manieren wij dit doen.

Bewustmaking

Sociale media

Om het brede publiek te bereiken is prof. Filip Lardon actief op sociale media. Op X (voormalig Twitter) geeft hij regelmatig kort duiding rond nieuwsfeiten over kanker. Daarnaast lanceert hij elke zaterdag een wist-je-datje rond het menselijk lichaam en de levende wereld. "Omdat het zo verwonderlijk is en we het maar beter koesteren." Sinds kort kan je hem ook volgen op Instagram.

Ons onderzoekscentrum zelf is tevens ook terug te vinden op LinkedIn.

@FilipLardon

Filip Lardon op Instagram

CORE op LinkedIn

Boeken

Prof. Filip Lardon schrijft boeken om het brede publiek te informeren over kanker. Op zeer toegankelijke wijze legt hij uit wat we nu weten over kanker, hoe de ziekte ontstaat en hoe een kankercel ontspoort. Daarnaast schetst hij een historisch, hedendaags en toekomstig kader van de detectiemethoden en behandelingen voor kanker.

Naar een wereld zonder kanker? Toelichting tot de kankerbiologie, gevolgd door een vooruitblik naar de toekomst. "Het is nu aan kanker om bang te worden", voorspelt hij.

Kanker. Van research tot patiënt. Een overzicht over de huidige kennis van kanker, met speciale aandacht voor het wetenschappelijk kankeronderzoek en de nieuwste kennisontwikkelingen. In het bijzonder gericht aan de (toekomstige) arts gezondheidswerker of zorgverlener.

Anti-rookcampagne voor jongeren

De link tussen roken en kanker is beschreven en bewezen. Daarom is het belangrijk om te voorkomen dat jongeren deze verslaving opnemen. Prof. Filip Lardon neemt het voortouw in de ambitie om een generatie rookvrij te bekomen. In deze context bezoekt hij regelmatig scholen met zijn anti-rookcampagne "Een teer onderwerp voor nicotieners". Daarnaast wordt Filip regelmatig geraadpleegd door kranten, radio en televisie voor zijn deskundig advies over roken in al zijn vormen. Hiervoor is hij ook lid van de Hoge Gezondheidsraad van België.

"Een teer onderwerp voor nicotieners" is hier beschikbaar als quiz voor jongeren en als lesmateriaal voor docenten.

Professor Filip Lardon zet al jaren sterk in op wetenschapscommunicatie rond kanker, voor jong en oud. Hiervoor is hij bekroond met de prestigieuze Loopbaanprijs voor Wetenschapscommunicatie van de Koninklijke Vlaams Academie van België. Prof. Lardon wordt dan ook regelmatig geconsulteerd door kranten, radio en televisie omwille van zijn expertise en heldere toedracht. Hieronder enkele van zijn initiatieven.

bottom of page